Είστε εδώ

«[Στο φύλλο τούτο συνεργάζονται]», Μορφές, τχ. 10 (Δεκέμβριος 1936), σ. (εξώφυλλο)