Είστε εδώ

«Ακαδημαϊκόν βιβλιοπωλείον Ευθ. Χριστοπούλου», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. (οπισθόφυλλο)