Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Νέα βιβλία. Ανθούλας Σταθοπούλου-Βαφοπούλου Έργα (Θεσ)νίκη 1936)», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 34-35