Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Χινοπωρινό», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 22