Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Θέατρο...», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 23