Είστε εδώ

Παραφεντίδου Αλεξάνδρα, «Μακεδονική ηθογραφία. Για ένα φιλί», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 18-22