Είστε εδώ

Σόμπολος Γιάννης, «Εσπερινές καμπάνες», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 17