Είστε εδώ

Ρέγκος Πολύκλειτος, «Μονή Καρακάλου», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 11