Είστε εδώ

Γεωργιάδης Αχιλλέας, «Διήγημα. Ο ψαράς της Καπερναούμ», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 8-16