Είστε εδώ

Πωγωνίτης Άνθος, «Φυγή», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 7