Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Αποκάλυψη», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 6