Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Μορφή και τέχνη», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. 3-5