Είστε εδώ

«#», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. (εσώφυλλο)