Είστε εδώ

«[Στο φύλλο τούτο συνεργάζονται]», Μορφές, τχ. 1 (Μάρτιος 1936), σ. (εξώφυλλο)