Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Τα βιβλία. Χρήστου Λεβάντα: Ιστορίες του Πόρτο Λεόνε – Αρκάδιου Λευκού: Δαίμονες και σταυροί – Ρόδη Ρούφου: Η χάλκινη εποχή – Γιώργου Δωρικού: Ζητείται ενάρετος – Γ.Μ. Πολιτάρχη: Άνθρωποι και λιμάνια – Χριστόφορου Μηλιώνη: Παραφωνία», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. 209-212