Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Ν.Δ. Καρούζου: Ποιήματα», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. 205-209