Είστε εδώ

Λυκιαρδόπουλος Γεράσιμος, «Απόψεις και συζητήσεις. Απόψεις για τον σύγχρονο σοβιετικό κινηματογράφο», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 113-115