Είστε εδώ

Λεκατσάς Παναγής, «Απόψεις και συζητήσεις. Αντίμολπα», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 110-112