Είστε εδώ

«Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 115-116