Είστε εδώ

Φράγκος Βασίλης, «Τα βιβλία. Βασίλη Επιθυμιάδη: Πασκάλ», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 109-110