Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Τα βιβλία. Μαν. Χαλβατζάκη: Ο Παπαδιαμάντης μέσα από το έργο του», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 105-107