Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Τα βιβλία. Βασίλη Βασιλικού: Το φύλλο», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 103-105