Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Θέματα. Μια ποιητική περίπτωση και οι κριτικοί της», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 55-61