Είστε εδώ

«Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. (έσω οπισθόφυλλο)