Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Θέματα. Συνάντηση με τον Στέφεν Σπέντερ», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. 49-52