Είστε εδώ

Κρητικός Δήμος, «Τα βιβλία. Πέτρου Σ. Σπανδωνίδη: Η σύγχρονη λογοτεχνική Σαλονίκη», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. 65-66