Είστε εδώ

Τρέζου Φώφη, «Το θέατρο. Θεατρικός χειμώνας 1959-1960», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 107-114