Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Απόψεις και συζητήσεις. Απλές διαπιστώσεις», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 115-120