Είστε εδώ

Φράγκος Βασίλης, «Τα βιβλία. Μπάμπη Κλάρα: Ενιαίος Λογισμός», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 99-103