Είστε εδώ

Δεσποτόπουλος Κωνσταντίνος Ι., «Τα βιβλία. Χρ. Ευελπίδη: Πολιτισμός και πολιτισμοί», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 96-99