Είστε εδώ

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Θέματα. Ο Χρόνος στο Μυθιστόρημα», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 44-47