Είστε εδώ

Germain E., «Οι ρίζες της διαλεκτικής σκέψης (Στοιχεία για σύνθεση)», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 85-91