Είστε εδώ

Δάλλας Γιάννης, «Σαρλώ και Ουέλλες – Παραπληρώματα του καιρού. Ιδεογραφία», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 25-34