Είστε εδώ

«Ιστορικές βιογραφίες Αγωνιστών του '21», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)