Είστε εδώ

«Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. (οπισθόφυλλο)