Είστε εδώ

Κ, «Benjamin Péret 1899-1959. [Βιο-εργογραφικό σημείωμα για τον Benjamin Péret]», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 43