Είστε εδώ

Orlova R.D.,Kopelev Lev, «Η χαμένη γενιά του ψυχρού πολέμου», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 213-230