Είστε εδώ

Lessing Doris, «Η μικρή προσωπική φωνή», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 231-243