Είστε εδώ

Χουρμουζιάδης Νίκος Χ., «Το θέατρο. Το θέατρο στη Θεσσαλονίκη: ένα θέμα πάντα ανοιχτό», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. 181-186