Είστε εδώ

Βακαλό Ελένη, «Θέματα. Η έλλειψη δοκιμίου και η σύγχρονη σκέψη», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 17-18 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1961), σ. 198-201