Είστε εδώ

«Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 268