Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Απόψεις και συζητήσεις. [Απάντηση στο κείμενο του Παπαδίτσα Για μια κριτική]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 267-268