Είστε εδώ

«Εκδόσεις Γκοβόστης-Μπίρης», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. (έσω οπισθόφυλλο)