Είστε εδώ

Παπαδίτσας Δημήτρης Π., «Απόψεις και συζητήσεις. Για μια κριτική», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 267