Είστε εδώ

Φράγκος Βασίλης, «Απόψεις και συζητήσεις. [Απάντηση στο σημείωμα του Αναγνωστάκη και στο κείμενο του Δεσποτόπουλου Οι διανοητές της περασμένης γενιάς]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 264-267