Είστε εδώ

Δεσποτόπουλος Κωνσταντίνος Ι., «Απόψεις και συζητήσεις. Οι διανοητές της περασμένης γενιάς», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 263-264