Είστε εδώ

«Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 211-212