Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Διορθώσεις σε σημεία του 1ου τεύχους]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 2 (Μάρτιος-Απρίλιος 1959), σ. 99