Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέματα. [Οι προγραμματικές δεσμεύσεις του περιοδικού]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 35