Είστε εδώ

Λαμπρίδης Μανόλης, «Το πρόβλημα των μορφών και η έννοια του σύγχρονου στην τέχνη. Δοκίμιο κοινωνιολογίας της τέχνης», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 11-24